Vertaisohjaajaksi?

Haluaisitko kokeilla jonkun jutun ohjaamista sekä järjestää samalla muille mielekästä tekemistä? Ryhmiä pitävät vertaisohjaajat, jotka koulutetaan tehtäväänsä. Vertaisohjaajana toimiminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Vertaisohjaajat eli vertsikat voivat suunnitella ja toteuttaa haluamaansa toimintaa omien aikataulujen, elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaisesti. Ryhmän aihe tulee juuri sinulta itseltäsi, se voi olla harrastuksesi tai mielenkiinnonkohteesi, jonka haluaisit opettaa muillekin.

Vertaisohjaajakoulutuksessa on kuusi neljän tunnin koulutuskertaa ja seitsemännellä kerralla on valmistujaisjuhlat, jossa saa itselleen todistuksen koulutuksesta.

Koulutuksen aikana käydään läpi:

  • Kulttuuripajan käytäntöjä
  • Tulevan ryhmän suunnittelua
  • Itsetuntemusta, vahvuuksia
  • Vuorovaikutusta
  • Omaa jaksamista
  • Sosiaalisia taitoja
  • Ohjauksen harjoittelua

Vertaisohjaajilta edellytetään ystävällistä ja asiallista kohtelua ryhmäläisiä sekä muita pajalla kävijöitä kohtaan sekä kykyä sitoutua aikatauluihin ja sopimuksiin. Erityistaitoja ei tarvita, innostunut asenne ryhmän ohjaamiseen riittää.

Työntekijät tukevat tarvittaessa vertaisohjaajia koulutuksen jälkeenkin säännöllisillä purkukeskusteluilla, vertaistyönohjauksella, jossa vertaisohjaajat pääsevät purkamaan menneen jakson haastavia tilanteita, mieleen nousseita kysymyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Vertaisohjaajille järjestetään myös erilaista virkistystoimintaa vastapainona ryhmätoiminnan pitämiselle. Työntekijät ovat aina paikalla talossa ja vastuu haastavista tilanteista on työntekijöillä.