Vertaisohjaajaksi?

Vertsikaksi?


Ryhmiä pitävät vertaisohjaajat, jotka koulutetaan tehtäväänsä. Vertaisohjaajana toiminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.
Vertaisohjaajat eli vertsikat voivat suunnitella ja toteuttaa haluamaansa toimintaa omien aikataulujen, elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaisesti. Ryhmien sisältönä on toiminta, josta vertaisohjaaja itsekin nauttii ja on kiinnostunut. 🙂

Vertaisohjaajakoulutuksessa on kuusi neljän tunnin koulutuskertaa ja seitsemännellä kerralla on valmistujaisjuhlat, jossa saa itselleen todistuksen koulutuksesta.

Koulutuksen aikana käydään läpi:

Kulttuuripajan käytäntöjä
Tulevan ryhmän suunnittelua
Ohjauksen harjoittelua
Itsetuntemusta
Vuorovaikutusta
Omaa jaksamista
Sosiaalisia taitoja

Koulutuksen käyminen ei kuitenkaan edellytä ryhmien ohjaamista, mutta siitä on hyötyä, vaikka et lähtisikään ryhmiä ohjaamaan.

 Työntekijät tukevat vertaisohjaajia koulutuksen jälkeenkin purkukeskusteluilla, ryhmämuotoisilla vertaistyönohjauksilla, jossa vertaisohjaajat pääsevat purkamaan menneen jakson haastavia tilanteita, mieleen nousseita kysymyksiä ja onnistumisen kokemuksia yhdessä toistensa ja henkilökunnan kanssa. Vertaisohjaajille järjestetään myös erilaista virkistystoimintaa vastapainona ryhmätoiminnan pitämiselle.

 Henkilökunta on vertaisohjaajan toiveiden mukaan tukena myös ohjaustilanteessa. Vastuu on aina haastavissa tilanteissa työntekijöillä.